Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο Ολυμπιακός και το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Πειραιά χαράζουν νέους ορίζοντες στην αγορά εργασίας του αθλητισμού ...κάνε την αγάπη σου για τον αθλητισμό καριέρα !!!Ο αθλητισμός συμβάλλει στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών διαχρονικά. Ωστόσο στη χώρα μας , η έλλειψη στελεχών με κατάρτιση στη διαχείριση του αθλητικού προϊόντος αποδείχθηκε τροχοπέδη για την ανάπτυξη πλήθους αθλητικών δραστηριοτήτων.